Φοβερό!

Σελίδα 2 από 2 Επιστροφή  1, 2

Πήγαινε κάτω

Απ: Φοβερό!

Δημοσίευση  silver Την / Το 29/5/2010, 01:12

ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΘΗΜΑ

Γράφει ο κ. Στέρ. Ν. Σάκκος, Ομ. Καθ. Πανεπιστημίου.

ΣΤΟΝ ημεροδείκτη του Μαϊου, θέση ξεχωριστή για την ιστορία
της Ρωμιοσύνης και για την ελληνική ψυχή κατέχει η 29η του
μήνα. Θυμίζει εκείνη την αποφράδα Τρίτη του 1453, που
σήμανε την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, της βασιλίδος των
πόλεων, η οποία τείχος και προστασία της, είχε την Παναγία μας.
Ο ιστορικός μας Κ. Παπαρρηγόπουλος εκτιμά ότι ≪δια της
αλώσεως ταύτης δεν έπεσε μόνη η κυριευθείσα πόλις, δεν έπεσε
μόνη η καταλυθείσα βασιλεία, αλλ᾿ επί χρόνον μακρόν επε-
σκιάσθη κόσμος ολόκληρος πραγμάτων, και δογμάτων, ο κόσμος
ο ελληνικός≫. Και ο κορυφαίος βυζαντινολόγος των ημερών μας
Στήβεν Ράνσιμαν συμφωνεί ότι ≪η ημερομηνία της 29ης Μαϊου
1453 αποτελεί ένα σημείο στροφής στην ιστορία≫, μία ριζική
αλλαγή.
Δυσάρεστη μνήμη, θλιβερή. Όμως και τα πιο θλιβερά έχουν τη
θετική προσφορά τους, όταν τα μελετούμε και είμαστε πρόθυμοι
να αποδεχθούμε τα μηνύματά τους. Η πιο μεγάλη συμφορά μπο-
ρεί να γίνει ο πιο μεγάλος δάσκαλος, να μας προσφέρει εποπτικά
το πιο σωτήριο μήνυμα. Αναζητώντας αυτό το μήνυμα ανα -
σύρουμε από τις ιστορικές πηγές πολύτιμα μαθήματα που απο-
καλύπτουν τα βαθύτερα αίτια της πτώσεως. Μνημονεύω μόνο
τρεις μαρτυρίες·
Ο Ιωσήφ Βρυέννιος, σοφός δάσκαλος, λίγο πριν από την άλω-
ση διεκτραγωδεί την ασέβεια και ανομία που είχαν ενσκύψει στο
λαό και τον είχαν διαφθείρει ως το μεδούλι των κοκκάλων. Τη
μεγάλη διαφθορά επιβεβαιώνει και η συγκλονιστική εξομολόγη-
ση του Γενναδίου Σχολαρίου, πρώτου πατριάρχη μετά την άλω-
ση· ≪Διεφθάρημεν και εβδελύχθημεν εν τοις ημών επιτηδεύμα-
σιν (=γίναμε σιχαμεροί για τα έργα μας). Πάντες εξεκλίναμεν,
άμα ηχρειώθημεν... οι ποιμένες ηπατώμεν τον λαόν του Θεού... οι
άρχοντες ηπειθώμεν τοις νόμοις σου...≫. Και ο διδάσκαλος του
Γένους Ηλίας Μηνιάτης στηλιτεύει την τριπλή σκλαβιά των
Ελλήνων, ηθική, πνευματική και —τη συνέπεια των προ-
ηγουμένων— εθνική. Μ᾿ ένα λόγο, η αμαρτία και η απομάκρυνση
των χριστιανών από το θέλημα του Θεού είναι η βασική ρίζα της
συμφοράς. Το διακηρύττει ο αδιάψευστος λόγος του Ψαλμωδού·
≪εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον, εις μάτην εκοπίασαν οι οικο-
δομούντες· εάν μη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις μάτην ηγρύπνησεν
ο φυλάσσων≫ (Ψα 126, 1) και ≪ιδού, οι μακρύνοντες εαυτούς από
Σου απολούνται≫ (Ψα 72, 27).
Αν η μνήμη της εθνικής συμφοράς φέρνει στα μάτια μας
δάκρυα πόνου, η γνώση και αναγνώριση των αιτίων εκείνης της
συμφοράς μπορεί να μας οδηγήσει στα σωτήρια δάκρυα της με-
τανοίας. Το μήνυμα, για τους άρχοντες και το λαό, απλό, σαφές,
σωτήριο· Να μετανοούμε για τα δικά μας λάθη, για τα σφάλματα
των πατέρων μας, για των παιδιών μας τις αστοχίες. Να μετα-
νοούμε, για να διορθωθούμε, να ανορθωθούμε!
.

silver

Αριθμός μηνυμάτων : 402
Registration date : 12/01/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Φοβερό!

Δημοσίευση  silver Την / Το 4/6/2010, 02:11


ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
61300 Γουμένισσα
αρ. πρωτ. 232


Εν Πενταλόφω, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος,
24η Μαίου 2010

Πανιερώτατον Μητροπολίτην Λεμεσού
κ. Αθανάσιον
Αγίου Ανδρέου αρ. 306
Τ.Θ. 56091
3304 ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ

Πανιερώτατε, εξαιτούμεθα τας αγίας Υμών αρχιερατικάς ευχάς τε και ευλογίας.

Χαράν μεγάλην εχάρημεν σφόδρα άμα τη αναγνώσει της εν τω διαδικτύω δημοσιευθείσης Υμετέρας συνεντεύξεως εις την εφημερίδαν «Φιλελεύθερος». Εδοξάσαμεν τον Θεόν δια την καλήν ομολογίαν ην εδώκατε εν παρρησία και συνέσει. Ηγαλλίασε το πνεύμα ημών, βλέποντας Υμάς, έναν Ορθόδοξον Επίσκοπον, να αίρεται εις το ύψος των περιστάσεων, να διαλύη την σιωπήν, να στηρίζη το ταλαιπωρούμενον και σκανδαλιζόμενον ποίμνιον εις την πατρώαν αυτού πίστιν. Επιτέλους, Ορθόδοξος φωνή Ορθοδόξου επισκόπου! Και μάλιστα, αποπνέοντος το άρωμα της Αθωνικής ερήμου.

Ηγιάσθη το στόμα Υμών δια της καλής ταύτης ομολογίας. Ανεπαύσατε τα πλήθη των μοναστών και των πιστών, οίτινες οδυνώνται ορώντες τα αλλεπάλληλα ταπεινωτικά πλήγματα επί του αχράντου Σώματος του Κυρίου, την θεοίδρυτον Εκκλησίαν. Επιβεβαιώσατε εις την καρδίαν του ποιμνίου οία αληθώς είναι η πίστις των Πατέρων του και απετινάξατε θαρσαλέως την αιρετικήν αχλύν.

Επελέξατε δε μάλιστα όπως η συνέντευξις δοθή επί τη μνήμη των δεκατριών οσιο-μαρτύρων της Καντάρας, των υπό των Λατίνων μαρτυρησάντων, η δε συνέντευξις αύτη εδημοσιεύθη την ημέραν της Πεντηκοστής. Ως αληθώς, νέαν Πεντηκοστήν εζήσαμεν!!! Το ¶γιον Πνεύμα παρεκίνησεν μεν Υμάς εις την καλήν ομολογίαν, ανέψυξε δε ημάς τους αναγινώσκοντας τα γλυκύτατα λόγια Υμών δια της δρόσου της Αυτού Χάριτος. Όασις εις την έρημον της απουσίας ορθοδόξου ομολογίας εις τα διεθνή βήματα.

Θερμώς ευχαριστούμεν Υμάς και προσευχόμεθα όπως το ¶γιον Πνεύμα στηρίζη και ενισχύη Υμάς εις την περαιτέρω άρθρωσιν ομολογιακού λόγου, όπου και όποτε δεί.

Εκζητούντες τας ευχάς Υμών, άπαντες οι αδελφοί του Ιερού Κοινοβίου κατασπα-ζόμεθα την Υμετέραν τιμίαν δεξιάν.

Ο Καθηγούμενος
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί

http://www.impantokratoros.gr/sygxarhth ... io.el.aspx
.

silver

Αριθμός μηνυμάτων : 402
Registration date : 12/01/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Φοβερό!

Δημοσίευση  silver Την / Το 6/6/2010, 01:36

Η ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΝΑ άκρως ενδιαφέρον άρθρον διΆ όλον τον ελληνικόν λαόν εδημοσιεύθη εις την «Εστίαν»
της 15/5/2010 υπό του δημοσιολόγου κ. Χαραλάμπους Μπαμπίλη, δια το θέμα της ανεγέρσεως
του μουσουλμανικού τεμένους Αθηνών.
Μεταφέρομεν έστω μερικάς σκέψεις του δια προβληματισμόν πρωτίστως της κυβερνήσεως:

«Θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, έχουν το δικαίωμα να ασκούν τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα. Και βέβαια, πάντοτε μέσα στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του
Κράτους, που φιλοξενεί τους ξένους, και εν προκειμένω της χώρας μας.
Σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε, η Ελληνική Πολιτεία θα διαθέσει 17 στρέμματα στην περιοχή
του Βοτανικού, για να ανεγερθεί αυτό το τζαμί επιφανείας 830 τετραγωνικών μέτρων.Όμως η
“γαλαντομία” της χώρας μας δεν σταματάει έως εκεί. Προτίθεται η ίδια να ανεγείρει το τζαμί.
Η απόφαση αυτή μας βρίσκει, εντελώς αντίθετους. Το ίδιο πιστεύουμε ότι αισθάνεται και η
πλειοψηφία του Ελληνικού Ορθοδόξου Χριστιανικού λαού. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι το
Ελληνικό κράτος, ουδέποτε στην ιστορία του έκτισε, έστω και ένα μικρό Εκκλησάκι, με δικές του
δαπάνες. Όλες οι Εκκλησίες, που υπάρχουν διάσπαρτες στην Ελληνική Επικράτεια, από το πιο
ταπεινό εκκλησάκι μέχρι και τους περίλαμπρους Καθεδρικούς Ναούς, έγιναν με τον οβολό πιστών
και της Εκκλησίας. Όλοι έχουμε δει έξω από ημιτελείς Ναούς τα πανώ με την επιγραφή που λέει:
“Ενισχύσατε την αποπεράτωση του Ιερού Ναού”. Και έρχεται τώρα το Ελληνικό Κράτος, σε μία
εποχή μάλιστα, που βρισκόμαστε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, να ξοδέψει χρήματα για την
ανέγερση του τζαμιού.Οποία αντίφαση.»

Ο αρθρογράφος υπενθυμίζει εν συνεχείᾳ την υπόσχεση της Δ΄ Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως,
δια την ανέγερσιν μεγάλου Ιερού Ναού του Σωτήρος, προς ευγνωμοσύνην δια την ελευθερίαν του
Έθνους. Αυτό υπήρξε το λεγόμενο «τάμα του Έθνους», «και το οποίον, δυστυχώς, μετά από 200
σχεδόν χρόνια, δεν εξεπληρώθη». Και δικαίως ο αρθρογράφος διερωτάται:

«Με ποία λογική, λοιπόν, έρχεται τώρα το Κράτος, να κτίσει το τζαμί; Η απόφαση αυτή είναι εξοργιστική
και προσβλητική για όλους τους Έλληνες».

Αφού δε αναφερθή στους όπου γης ομογενείς, από Αυστραλίας μέχρι Αμερικής, οι οποίοι διΆ ιδίων
εξόδων και ιερούς Ναούς οικοδόμησαν, αλλά και Ελληνικά σχολεία, καταλήγει:

«Μετά από όλα αυτά περιμένουμε από το υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την απόφασή του για
την ανέγερση του τζαμιού. Και κάτι ακόμη, που αφορά το υπουργείο Εξωτερικών:
Υπάρχει Μουσουλμανική χώρα, η οποία θα κτίσει Ναό για τους Έλληνες»;

Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος».

silver

Αριθμός μηνυμάτων : 402
Registration date : 12/01/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Φοβερό!

Δημοσίευση  silver Την / Το 10/6/2010, 20:03

Ναι! Πίστη και Πατρίδα είναι για μας ένα πράγμα. Κι όποιος πολεμά το ένα πολεμά και το άλλο κι ας μην ξεγελιέται.
Η μάνα μας η πνευματική ειναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που ποτίστηκε με πολύ και αγιασμένο αίμα.
Κανένας λαός δεν έχυσε και δεν χύνει ως τα σήμερα το αίμα του για την πίστη, όσο ο δικός μας.
Η Ορθόδοξη πίστη είναι ο θησαυρός ο κρυμμένος κι ο πολύτιμος μαργαρίτης που λέγει ο Χριστός...

Φώτης Κόντογλου.

silver

Αριθμός μηνυμάτων : 402
Registration date : 12/01/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Φοβερό!

Δημοσίευση  silver Την / Το 13/6/2010, 03:25

ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ


Θετικά και μάλιστα δημόσια, απήντησε ο κ. Γ. Παπανδρέου στο αίτημα του Τούρκου πρωθυπουργού Ταγὶπ Ερντογάν,
για την ανακαίνιση και ανάδειξη του «Φετιγιέ Τζαμί» στην Αθήνα. Ήταν σαφώς η ένδειξη καλής βούλησης της
Ελληνικής Κυβέρνησης για την αναγνώριση της Οικουμενικότητας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, της
κατάρρευσης εκατοντάδων Βυζαντινών μνημείων στην Μ. Ασία, Καππαδοκία, Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη
καθώς και στην μετατροπή σε bar ιερών ναών στα κατεχόμενα της Κύπρου. Όσον αφορά στην καλή βούληση του
Τ. Ερντογάν, στις σχέσεις του με την Ελλάδα, αυτό το πιστοποιεί καθημερινά η εισβολή δεκάδων τουρκικών
αεροσκαφών στο Αιγαίο και η «αβλαβής διέλευση» φρεγατών του, λίγο έξω από το Σούνιο.
Δεν υπάρχει όμως, μόνον αυτή η διάσταση στην επαίσχυντη πράξη αποκατάστασης του «Φετιγιέ Τζαμί». Αυτό, διότι πίσω
από τις επικοινωνιακές πολιτικές κινήσεις της Κυβέρνησης κρύβεται η παραχάραξη, αν όχι διαγραφή της ιστορικής αλήθειας.
Το «Φετιγιέ Τζαμί» είναι μνημείο φρίκης, σκλαβιάς και τυραννίας του Ελληνισμού κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας.
Χτίστηκε προς τιμή του Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή, ο οποίος μπήκε θριαμβευτικά στην πόλη των Αθηνών το 1458.
Είχε προηγηθεί η κατάληψη της πόλεως των Αθηνών το 1456. Ωστόσο, το κάστρο της Ακρόπολης αντιστάθηκε για δύο
ακόμη χρόνια. Με την είσοδο του Μωάμεθ του Β΄ στην Αθήνα ξεκίνησε η φοβερή περίοδος της Τουρκοκρατίας, της σκλαβιάς,
της φρίκης, του παιδομαζώματος.
Ο ξεσηκωμός των Ελλήνων το 1821 σήμανε και το τέλος της «δόξας» του «Φετιγιέ Τζαμί». Οι Ρωμιοί προτάσσοντας το
ελευθερία ή θάνατος, ωσάν λιοντάρια έπεσαν στη μάχη για να φέρουν την άνοιξη της λευτεριάς παλεύοντας υπέρ Πίστεως και
Πατρίδος. Ήταν τότε, που ο μιναρές του «Φετιγιέ Τζαμί» γκρεμίστηκε.
Η μοίρα του Ελληνισμού είναι όμως τραγική. Την συνοδεύει ο πόνος, την γράφει το αίμα και την στιγματίζει η προδοσία,
έξωθεν και έσωθεν. Η αποκατάσταση του μνημείου της ¶λωσης των Αθηνών και της φρίκης αποτέλεσε σκοπό και όραμα κάποιων.
Η σημειολογία τραγική! Είναι αυτό τελικά, που θέλουν να αφήσουν ως αποτύπωμα στην ιστορία κατά το πέρασμά τους,
ήτοι την νέα σκλαβιά, την φρίκη, το νέο τρανό χτύπημα -θαρρούν- στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.

silver

Αριθμός μηνυμάτων : 402
Registration date : 12/01/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Φοβερό!

Δημοσίευση  silver Την / Το 20/6/2010, 02:31

«Σε μια εποχή που αξίες, θεσμοί και παραδόσεις βάλλονται και αμφισβητούνται θα αποτελούσε εξαίρεση, αν η ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή ξέφευγε από αυτόν τον κανόνα.....
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οδεύουμε σε μια μεταμοντέρνα κοινωνία, όπου παντού θα είναι κυρίαρχη η έννοια, η σχετικοποίηση των πάντων, στην οποία καμία παραδεδομένη αξία δεν γίνεται αποδεκτή. Ο άνθρωπος στοιχειοθετεί αξίες και αρχές, αποκομμένες, μακριά από το ήθος και την παραδεδομένη εκκλησιαστική συνείδηση. Η δήθεν διανόηση του 21ου αιώνα θέλει μια κοινωνία, όπου ο άνθρωπος μόνος του θα αποφασίζει για την κοινωνική, προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Επιδιώκεται η διαμόρφωση και η οικοδόμηση ενός νέου τύπου ανθρώπου, μέσα σε ένα νέο πολιτισμό. Σε ένα πολιτισμό χωρίς Θεό. Τι έγραψε όμως ο Ντοστογιέφσκι; “Όταν βγάλεις από τον άνθρωπο την πίστη και τον φόβο του Θεού, όλα τα εγκλήματα μπορεί να τα κάνει”.
Σήμερα η ελληνική πολιτεία προτείνει το πρότυπο της επιλογής – απαλλαγής των μαθητών ως προς την συμμετοχή τους στο μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Χώρας μας. ¶λλο ένα χτύπημα συν τοις άλλοις έρχεται να προστεθεί στον ανελέητο πόλεμο κατά της Εκκλησίας του γένους και του ελληνισμού. Ποιος ο λόγος να διαγράψουμε τον λόγο του Θεού από τις καρδιές των νέων ανθρώπων; Γιατί να μη μπορούν οι θεολόγοι μας λαϊκοί, και κληρικοί, να ασκούν το ύψιστο λειτούργημα, το δικαίωμά τους δηλαδή να μεταλαμπαδεύσουν το φως και την αλήθεια για την ζωή και την σωτηρία στα αγνά νιάτα, όπως την παρέλαβαν από τους προγόνους μας;
Τα μέλη του Ιερατικού Συνδέσμου Κληρικών Αργολίδος αντιδρούν και ανθίσταται εις το επικείμενο ανοσιούργημα μίας κυβέρνησης, η οποία επ᾽ ουδενί έδειξε προεκλογικά ότι θα ακολουθήσει αυτή την οδό. Τους καλούμε να σταθούν θεματοφύλακες της παράδοσης, και της ορθόδοξης πνευματικής παρακαταθήκης του ευσεβούς ημών γένους και όχι αντίπαλοί της. “Τι γαρ ίσον του ρυθμήσαι ψυχήν και διαπλάσαι νέου διάνοιαν” (Αγ. Ιω. Χρυσόστομος).

Iερατικός Σύνδεσμος Κληρικών Αργολίδος.

silver

Αριθμός μηνυμάτων : 402
Registration date : 12/01/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Φοβερό!

Δημοσίευση  silver Την / Το 1/3/2011, 22:11

Όλα συμπτώσεις;

Οι εχθροί του Ισραήλ γνώριζαν ότι όσο χρονικό διάστημα ο Κλήρος και ο λαός του Ισραήλ μένουν σταθεροί στην πίστη του Θεού, ήταν αδύνατον να νικήσουν. Από την εμπειρία πολλών ετών γνώριζαν επίσης και τον τρόπο που θα μπορούσαν να νικήσουν. Έτσι τον χειρότερο και αποτελεσματικότατο αυτόν τρόπο προσπαθούσαν να τον βάλουν σε εφαρμογή, μιας και δεν μπορούσαν να καταστρέψουν με άλλο τρόπο τον Ισραήλ. Τι έκαναν; Με διάφορους τρόπους έκαναν τον Κλήρο και τον λαό να απομακρύνεται από την ορθή Πίστη, να αμαρτάνει, να παροργίζει τον Κύριο, για να πέφτει η τιμωρός (παιδαγωγική) χείρα του Θεού, εναντίον του Ισραήλ!

Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο, το Οικουμενιστικό Ιερατείο, εγκαταλείποντας την Ορθή Πίστη της Ορθοδοξίας συμπαρασύροντας και την μεγάλη μερίδα του λαού που δεν γνωρίζει την Πίστη του, γίνεται αιτία συμφορών όχι μόνον ατομικών αλλά και γενικών επί όλου του λαού της Πατρίδος μας.

Θέλετε μερικά παραδείγματα;

Το 1438-39 εμπρός στον κίνδυνο να πέσει η Πόλη στους Τούρκους έχουμε προδοσία της Ορθοδόξου Πίστεως υποτασσόμενοι στον Πάπα με την ένωση της Φεράρας-Φλωρεντίας. Έτσι επακολούθησε η δουλεία μας.

Το 1920 με την οικουμενιστική εγκύκλιο του Οικ. Πατριαρχείου, εις την οποία ομολογείται ότι όλοι οι αιρετικοί είναι το ίδιο με τους Ορθοδόξους, έχουμε την Μικρασιατική καταστροφή!

Με την αντικανονική άρση των αναθεμάτων το 65 από τον οικουμενιστή Οικ. Πατριάρχη
έχουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα στη Κων/πολη και στη Κύπρο!

Με την πρόσκληση του αιρεσιάρχη Πάπα στην αγιοτόκο Ελλάδα μας, ήταν μια πράξη που δεν τόλμησε άλλος Αρχιεπίσκοπος να κάνει από το 1054, έχουμε την κοίμηση του οικουμενιστή Αρχιεπισκόπου, τις καταστροφικές πυρκαγιές και τελικά την οικονομική καταστροφή και υποδούλωση της χώρας στο Δ.Ν.Τ.

Με την αναγνώριση των μυστηρίων των αιρετικών Κοπτών από τον οικουμενιστή Πατριάρχη Αλεξανδρείας , ακολουθεί η πτώση του ελικοπτέρου και ο θάνατός του.

Με την πρόσκληση του αιρεσιάρχη Πάπα στη μαρτυρική μας Κύπρο από τον οικουμενιστή Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, έχουμε την ήττα του μετριοπαθή Αλί Ταλάτ, νίκη του Έρογλου και τορπιλισμό όλων των προσπαθειών του Προέδρου της Κύπρου Χριστόφια, για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού.

Δηλαδή, κάθε φορά που ο Κλήρος γίνεται προδότης της Ορθόδοξης Πίστης και ο λαός αδιαφορεί για την προδοσία, λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία από τον Θεό, Κλήρος και λαός!

Κάθε πιστός έχει την υποχρέωση και την εντολή από τον Κύριο, προκειμένου να διαφυλαχθεί η Ορθόδοξος Πίστη, να διαμαρτύρεται παντού και πάντοτε, σε Πατριάρχες, Μητροπολίτες, Επισκόπους, Ιερείς, Μοναχούς.

Μην ξεχνάμε : ο φοβερότερος εχθρός της Ορθοδοξίας είναι ο οικουμενισμός!

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΩΝΗ» ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΝΑΔΑ

silver

Αριθμός μηνυμάτων : 402
Registration date : 12/01/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Φοβερό!

Δημοσίευση  silver Την / Το 3/3/2011, 15:04

"ει τις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε·"
(B’ Ιωάννου 1,10 ).

Δὲν πρέπει νὰ ἀγνοήσουμε τὰ προβλήματα, ποὺ ἔχουν δημιουργήσει στὴ Χώρα μας οἱ μετανάστες. Αὐτὰ εἶναι:
— Ἡ ἐνίσχυση τοῦ προβλήματος τῆς ἀνεργίας γιὰ τοὺς ντόπιους, ἀφοῦ οἱ συγκεκριμένοι πληθυσμοὶ ἀποτελοῦν φτηνὴ ἐργατικὴ δύναμη.
— Ἡ ἔξαρση τῶν φαινομένων κοινωνικῆς παθογένειας π.χ. βία καὶ ἐγκληματικότητα, κλῖμα καχυποψίας χαλάρωση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς.
— Ἡ ἑτερογένεια τοῦ πληθυσμοῦ, ἀδυναμία οὐσιαστικῆς ἐπικοινωνίας καὶ συνεργασίας.
— Ἡ ὑπονόμευση τῆς ὀρθῆς καὶ εὔρυθμης λειτουργίας τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν θεσμῶν.
— Κυρίως ὅμως καὶ κατεξοχήν, ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τῆς ἐθνολογικῆς ἀλλοίωσης τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκρηξη τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ.
Ἀλήθεια πῶς μποροῦμε νὰ κοιμόμαστε ἥσυχοι, ὅταν οἱ κατὰ καιροὺς δηλώσεις τῶν διαφόρων μουσουλμάνων ἡγετῶν εἶναι τόσο δηκτικὲς καὶ
προκλητικές; Ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Τουρκίας Τ. Ὀζάλ, ποὺ διαλαλοῦσε τὴν ὀθωμανικὴ δόξα, εἶχε πεῖ: «Θὰ ἐξισλαμίσουμε τὴν Εὐρώπη…». Καὶ κάποτε
ἄλλοτε: «Δὲν λησμονοῦμε ὅτι ἡ προέλαση τῶν Τούρκων σταμάτησε μπροστὰ στὴ Βιέννη».
Ὁ ἡγέτης τῆς Λιβύης Μαουμὰρ Καντάφι δήλωσε: «Ὑπάρχουν σημάδια ὅτι ὁ Ἀλλὰχ θὰ χαρίσει τὴ νίκη στὸ Ἰσλὰμ μέσα στὴν Εὐρώπη».
Καὶ ὁ Ἰρανὸς Arsbam Momeni διακηρύττει: «Ὁ Ἰσλαμισμὸς δὲν ἀστειεύεται οὔτε διαπραγματεύεται, ἀλλὰ καὶ δὲν διανοεῖται νὰ ὑποχωρήσει.
Ὅταν χύνεται τὸ αἷμα τῶν ἀπίστων ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους, οἱ τελευταῖοι πηγαίνουν κατευθεῖαν στὸ παράδεισο... χρειάζεται νὰ χύνεται συν -
εχῶς αἷμα ἀπίστων» (Ἰσλάμ, Ἱστορία, Ἐπεκτατισμὸς καὶ Βία, σελ. 135).
Πῶς μποροῦμε νὰ ἡσυχάζουμε, ὅταν ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Νταβούντογλου, ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν παλαιὰ ἐπιρροὴ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στὴν Εὐρώπη, στὴν Μεσόγειο καὶ στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἔχει γράψει στὸ νέο του βιβλίο: «Εἶναι ἀδιανόητο νὰ βρίσκεται στὴν
κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος τὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ μὴ τὸ ἔχει ἡ Τουρκία, γιὰ μᾶς αὐτὸ εἶναι τελειωμένο!».
Σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἡ τουρκικὴ «μαφία» δουλεμπορίας, ποὺ δρᾶ στὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου, εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπωφελεῖται καὶ ἀποκομίζει
τεράστια κέρδη ἀπὸ τὴν ὅλη ὑπόθεση, καθὼς ἀπαιτεῖ 3.000 καὶ 7.000 εὐρὼ
κατ᾽ ἄτομο γιὰ τὴ διαφυγή του. Τὸ πρόβλημα συνεπῶς λαμβάνει ἀνησυχητικὲς διαστάσεις, ὅταν στὴ Χώρα μας φιλοξενοῦνται πάνω ἀπὸ 2.500.000
μουσουλμάνοι καὶ ὁ ἀριθμὸς βαίνει ἀνεξέλεγκτα.
Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ στάση τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ἀπέναντι στὸ πρόβλημα αὐτό;
Εἶναι ἀνθελληνικὴ καὶ προδοτική.
Δυστυχῶς ἡ πολιτεία θέλει νὰ δώσει ψῆφο τουλάχιστον σὲ 643.000 ἀλλοδαπούς. Καὶ ἐὰν δοθεῖ ἡ Ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα σὲ κάθε παιδὶ ἀλλοδαπῶν, ποὺ γεννιέται στὴν Ἑλλάδα, ἂς σκεφτοῦμε τί πρόκειται νὰ συμβεῖ. Παραχωροῦνται δηλαδὴ τὰ ἐθνικὰ δικαιώματα σὲ ὅποιον γεννηθεῖ στὴν Ἑλλάδα, εἴτε εἶναι ἀπὸ τὸ Πακιστάν, εἴτε ἀπὸ τὴν Τουρκία, εἴτε ἀπὸ τὴν Ἰνδία κ.ο.κ. Χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε πέφτουμε θύματα τοῦ γεωπολιτικοῦ ὅπλου τῆς Νέας Τάξης, ποὺ ἐπιζητεῖ μὲ τὴν λαθρομετανάστευση τὴ
διάσπαση τῆς ἐθνικῆς συνοχῆς καὶ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Τουρκία μὲ τὶς εὐλογίες τῶν Η.Π.Α. χρησιμοποιοῦν τὴν λαθρομετανάστευση γιὰ τὴν ἀλλοτρίωση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἱερῶν θεσμῶν.

silver

Αριθμός μηνυμάτων : 402
Registration date : 12/01/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Σελίδα 2 από 2 Επιστροφή  1, 2

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης